Privacy

De Groentemeisjes, gevestigd aan Rijnsburgerweg 68, 2341 AB Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.degroentemeisjes.nl
Rijnsburgerweg 68
2341 AB Oegstgeest
06 46 78 39 80

Liesbeth Westra is de Functionaris Gegevensbescherming van De Groentemeisjes.
Zij is te bereiken via info@degroentemeisjes.nl of op telefoonnummer 06 46 78 39 80

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Groentemeisjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw bestellingen op onze website

– Indien je ons je mobiele telefoonnummer geeft, nemen we deze gegevens op in ons

Whats app klantenbestand

– Bankrekeningnummer


De Groentemeisjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen berichten via mail of telefoon om je bestelling juist af te leveren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– De Groentemeisjes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– De Groentemeisjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Groentemeisjes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Groentemeisjes) tussen zit.

De Groentemeisjes gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

-Google Analytics (webverkeer)

-MailChimp (e-mailmarketing)

-WooCommerce i.c.m. Mollie (webshop)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Groentemeisjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Zolang je regelmatig bij ons een bestelling doet, bewaren wij de gegevens die je aan ons hebt doorgegeven bij het aanmaken van je account.

Voor de belastingdienst zijn we verplicht je gegevens tot 7 jaar na je laatste aankoop te bewaren.
Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Groentemeisjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Groentemeisjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Groentemeisjes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wijzigingen kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, wil je dat je gegevens worden verwijderd of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@degroentemeisjes.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen om bijv. een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Tevens willen we je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Groentemeisjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.